Frivillighetsprisen

FRIVILLIGHETSPRISEN 2018 KJELL LARSEN FIKK ÅRETS PRIS!  

Han har:

 • VÆRT PÅDRIVER FOR MANGE UEGENNYTTIGE TILTAK I BYGDA;

-   initiativtaker og organisator til nytt båtutsett på Arstad som fungerer godt og blir brukt av mange.

-   initiativtaker for å utvide bryggekapasiteten og småbåthavna i Tvervik - her har du lagt ned mange dugnadstimer.

-   initiativtaker til elgparteringskurs med Svein Jeger Hansen som kurslærer.

-   du er med å holde den gamle A-Forden på Bygdetunet i drift.

-   du drev med utleie av stålgjerder og mobile utedo ei god stund

 • HJULPET MANGE med små og store hverdagsutfordringer; fra dataproblemer til motorproblemer.  Du sier aldri NEI når noen spør om hjelp til noe. Folk på Arstad og Dokmo sier du er en "gjæv nabo" å ha når det dukker opp problemer med Tv`en, mobilen eller daten.  Du er en altmulig-mann som kan mye og fungerer nesten som en vaktmester i nærområdet.  "Vi hadde hatt bruk for en "Kjell" andre plasser i bygda også!"
 • VÆRT TIL STOR HJELP SOM LYDMANN UNDER MANGE ARRANGEMENT.  Du er stadig å se i bakgrunnen når du ordner og tilrettelegger for et godt gjennomført arrangement.
 • LAGT NED EN STOR INNSATS I ARBEIDET MED ungdomshuset på Arstad.
 • VÆRT AKTIV AKTØR i Moldjord Antennelag fra 2005 da det ble behov for en kontaktmann mot Haneseth og en servicemann for å skru og mekke når det oppstod problemer. Du er også med på styremøtene selv om du ikke er styremedlem. Du og Charles har arbeidet mange dugnadstimer (nesten så det har vært en jobb til tider ...) under til dels tøffe forhold; ei jul i minus 20 kuldegrader lå dere og skrudde ved Buen på Moldjord en hel kveld og holdt på å fryse ihjel.  Du har også vært en pådriver for generell mobil- og internettutbygging i bygda.
 • DU ER tålmodig og gir deg ikke så lett når du setter deg noe fore - du får ting gjennomført!


FRIVILLIGHETSPRISEN 2017

ERIK GABRIELSEN FIKK ÅRETS PRIS!  HAN HAR:

 • VÆRT OG ER ET AKTIVT MEDLEM I HISTORIELAGET.  Han har vært med siden laget ble startet i 1980. I de åra han var kultursekretær i Beiarn kommune hadde han ingen tunge tillitsverv i lagets styre, men han har i alle år vært en aktiv, engasjert og viktig bakspiller. Han har lagt ned en formidabel dugnadsinnsats på mange felt, og med sin store kunnskap og breie kompetanse har han betydd veldig mye for lagets drift og utvikling.
 • SPILT EN SENTRAL ROLLE I UTGIVELSEN AV ÅRBOKA FOR BEIARN helt siden første boka ble utgitt i 1981.  

Fra 1984 til og med 2002 var han medlem av årbokredaksjonen. I 2016 kom han på nytt inn i redaksjonen og vi håper han fortsatt vil bidra i mange år.  Sammen med Sussi er han karakterisert som "en av de to stabbesteinane i årbokarbeidet" (Inge Strand)
I tillegg til arbeidet i redaksjonen, har ahn levert mange artikler til årboka. Likevel er det vel sitt store arbeid som illustratør som har vært viktigst. Erik sine flotte tegninger og levende illustrasjoner har mer enn noe annet har vært med på å gi  Årbok for  Beiarn sitt kvalitativt høye særpreg. Selv sier han at ahn har følt deg som en "Reodor Felgen" i årboksammenheng.

 • VÆRT OG ER PRIMUS MOTOR FOR BEIARSKARSTEVNET.

I siste halvdel av 1990-tallet ble det i samarbeid med historielaget Skjerstad blåst nytt liv i Beiarskarstevnet. Han har fra starten og til og med 2016 vært Beiarn Historielag sin representant i dette samarbeidet. Også her har vi nytt godt av hans kunstneriske og kreative evner. Hvert år har han hatt ansvar for å designe og få produsert pins med fjellblomstmotiv. I tillegg har han i alle år gått turen (eller som Ole Steinar Svendsen uttrykker det i artikkelen om både Sussi og Erik i Årboka fra 2015; "flydd lettbeint over vidda") til Beiarskar og solgt pins. 

 • LAGT NED EN STOR INNSATS I ARBEIDET MED HISTORIELAGETS VERDIFULLE FOTOARKIV.

Sussi har hatt hovedansvaret for arkivet, men Erik har bidratt med en enorm frivillig arbeidsinnsats. Arkivet inneholder omlag 3500 bilder med fyldig informasjon om hvert enkelt bilde. Erik har hatt ansvar for avfotografering og senere digitalisering av bildene

 • VÆRT AKTIV AKTØR I REVY- OG TEATERGRUPPA "KELA".  Sketsjen "Laksangelen" ble nærmest en lokal klassiker.
 • OGSÅ VÆRT AKTIV I STIFTELSEN AV HUSFLIDLAGET OG DRIFTEN AV LAFTEHYTTA SAMT OPPSTARTEN AV BYGDETUNLAGET I 1981

 

FRIVILLIGHETSPRISEN 2016

Gudbjørg H. Navjord fikk Frivillighetsprisen for 2016.

IMG_7785

FRIVILLIGHETSPRISEN 2015

LILLIAN JOHANNESSEN OG ASBJØRN TROLI FIKK ÅRETS FRIVILLIGHETSPRIS!

De har begge gjennom et langt yrkesliv som drosje-/ambulansesjåfører og vertskap på bensinstasjonen først og fremst vært medmennesker og brukt ekstra tid på både passasjerer og kunder. Dette ønsker lokalsamfunnet å vise at de setter pris på gjennom Frivillighetsprisen. • De har vært service-personer som aldri har sagt nei.

• De har strekt dere langt i virket som drosjesjåfører og gitt ekstra service; fulgt passasjerer inn til lege og sykehus, ventet om så halve natta i lag med pasientene istedetfor å reise hjem med en gang, bært inn handleposer og fyra opp heime hos folk. Passet på at folk har det bra før de forlater.

• Folk har følt seg trygg enten det har vært i ambulanse eller drosje. De har opptrådd på en måte som har gitt både pasienter og passasjerer en følelse av at dette går bra og at de kommer vel fram. Turene fra Beiarn til Bodø har ikke kjentes lange takket være samtalene og praten om både hverdagslige og mer alvorlige tema.

• Ord som er brukt om dem og som kjennetegner dem som mennesker er; omsorgsfulle, hjelpsomme, som poteter - de kunne spørres om og brukes til alt mulig, sprudlende, muntrasjonsråd ....

• De er alltid blide og løsningsorienterte; hjelper naboer med praktiske ting som reparering av biler/maskiner, snømåking og handling. Hadde de ikke enkelte varer inne på lager, så kunne de skaffes ......

• Måten de har utført arbeidet sitt på har ført til at de ofte har måttet sette ferie og fritid til side for å være til stede og yte det ytterste.

 

FRIVILLIGHETSPRISEN 2014

ØYSTEIN OG RANVEIG RINGAKER FIKK ÅRETS FRIVILLIGHETSPRIS I LAG.

De har begge gjennom et langt liv ei lang meritt-liste over innsats for ulike lag og foreninger i Beiarn.

 • RANVEIG HAR VÆRT AKTIV I HUSFLIDSLAGET I EN MANNSALDER; hun har vært medlem siden oppstarten 07.mai 1976 og vært leder i mange år.

Hun var primus motor da 1.etg. på Gamle Prestegården ble pussa opp og ordna med ny dør bl.a..  

Hun har stilt velvillig opp i alle komiteer i Husflidslaget og har vært en ivrig kursholder og kursdeltaker.

Hun har sittet sine vakter på Laftehytta selv om hun ikke har levert varer dit.

Hun var leder for draktregistreringa i Beiarn og gjort en stor innsats med tekstilarbeidene til kirka også.

Hun har også vært med i styret i Nordland Husflidslag.

 

 • RANVEIG HAR VÆRT MED I 17 ÅR I STYRET I BEIARN BYGDETUNLAG FRA OPPSTARTEN I 1984, med flere år som leder.

  

 • ØYSTEIN HAR GJORT EN STOR OG VIKTIG FRIVILLIG INNSATS I BEIARSAMFUNNET;

Beiarn Historielag var han med å stifte i 1980 og vært med i styret fram til i mars 2014! Han satt som leder fra 1986 til 2003.  

Han har bidratt med mange artikler i årbokarbeidet og satt i redaksjonen fra 1981 til 1997.

Han har vært med og tatt vare på mange gamle bygninger, bl.a. Klokkergården. Han var med å starte Beiarn Bygdeutvikling som sto som eier av Klokkergården til Historielaget overtok det.

Registrering av gamle fotografi

Stedsnavnregistrering og slektsforskning

Som lokalhistorieforfatter har han lagt ned et omfattende lokalhistorisk forskningsarbeid; han har bl.a. skrevet: "Beiarn - natur, kultur og slekt gjennom tidene." (3 bind) og Fougner Steen-bøkene (2 bind).

Han var en av ildsjelene bak Spar Saltfjellet-aksjonen i bygda.

Var også med og opprettet Bygdefolkets liste i 1978.

Han har også vært leder i noen år  i Beiarn Bygdetunlag og fikk Kulturvernprisen i 2007.

Han er fortsatt revisor for flere lag og foreninger på frivillig basis.

 

 • ØYSTEIN har også lagt ned mange frivillige dugnadstimer i arbeidet for landbruket i Beiarn.  Han var med å starte Beiarn Forsøksring i 1976 og fikk utdelt en velfortjent ærespris under markeringa av Sør-Salten Forsøksring sitt 30-års jubileum i mars 2007. Han var med i styret der i mange år.    Som sivilagronom og med stor kunnskap om landbruk har han også vært aktiv i Småbrukarlaget og Beiarn Sau- og Geitalslag. Han har vært med å starte agronomkurs i Beiarn (78/79) og prøvd å få starta en natural folkehøgskole her.
 • BEGGE har samlet inn gjenstander til eget gardsmuseum på Eiterjord.

 

DE MOTTOK PRISEN UNDER JULEMØTET TIL BEIARN FRIVILLIGSENTRAL PÅ BEIARVEKST,  FREDAG, 05.12.14 

 

FRIVILLIGHETSPRISEN 2013

DERE HAR UTMERKET DERE I FRIVILLIG ULØNNET ARBEID FOR DERES

NÆRMILJØ OG DERES MEDMENNESKER.

 

 • Dere har holdt på i 37 år her i Beiarn og mange har hatt ulike verv som styreledere, styremedlemmer, operative ledere og administrative ledere i tillegg til å være frivillige/medlemmer.
 • Spesielt må nevnes de som har vært ledere; Asbjørn Troli, Arnold Furumo, Magnar Steinåmo, Sverre Myrvoll, Arvid Abelsen, Bror Hemminghytt og i dag Ellinor Mikalsen.
 • Dere er i dag 50 betalende medlemmer som kan bli utkalt på oppdrag.
 • Disse oppdragene kan være alt fra arrestasjoner og ettersøk til transport- og ambulanseoppdrag. 

De to siste årene er det registrert hele 2040 timer bare på leteaksjoner.  Dette er en svært viktig samfunnsoppgave som blir ivaretatt på frivillig basis.

 • Alarmtelefonen som er i berdeskap 24 timer i døgnet, går på rundgang hos medlemmene og det stiller som regel alltid opp noen på kort varsel når det kalles ut til aksjoner.  Av og til blir det håndplukket medlemmer til spesielle oppdrag som f.eks. transportoppdrag med scooter eller ATV.  Disse stiller opp med egne private kjøretøy og får kun dekt faktiske utgifter som olje og bensin.
 • De frivillige stiller opp gratis og eventuelle inntekter for aksjonene går rett til laget.  Medlemmene stiller også opp på ulike oppdrag for å få inn inntekter til laget; f.eks. som vakter i Vestvatn Alpinbakke, parkeringsvakter på Villmarksdagan, vakter på Reinhornrennet, salg av adventskalender og det holdes kurs i bl.a. førstehjelp for off. ansatte og næringslivet.  De frivillige stiller også opp på dugnader for å vedlikeholde utstyr og depot.
 • Dere stiller årlig opp og lager til kosekveld på sykestua for de eldre hvor dere serverer varm mat, har underholdning, musikk og loddsalg.
 • Dere har etterhvert et stort utstyrslager som dere også stiller til disposisjon for andre om nødvendig.
 • Dere er i tillegg innovativ og nytenkende.  Dere var de første til å ta i bruk et nytt amerikansk system (Sarloc) for å spore opp den savnede.  Den som er savnet blir ringt opp og bedt om å trykke på en link som kobles til en kartreferanse.  Det var første gang at noen ble reddet gjennom dette systemet, da det ble tatt i bruk i Fjøsdalområdet bak Grottåtinden, her i Beiarn i år.

FRIVILLIGHETSPRISEN 2012

MARTHA SKOG FIKK TILDELT FRIVILLIGHETSPRISEN 2012 PÅ SISTE STYREMØTE FOR STYRET I BEIARN FRIVILLIGSENTRAL DEN 10.12.12.  DET VAR AVDELING FOR HJEMMESBASERT OMSORG SOM HADDE FORESLÅTT MARTHA OG DE HOLDT EN FLOTT TALE FOR HENNE. NESTLEDER LIV PETTERSEN DELTE UT PRISEN; ET VEGGTEPPE LAGET AV GRETE KNUDSEN, EN DIPLOM OG BLOMSTER.  TARJEI SKARE SANG SIN EGEN FRIVILLIGHETSSANG OG LIV NYBAKK LESTE OPP EN JULEHISTORIE.
BEGRUNNELSEN FOR AT MARTHA FIKK FRIVILLIGHETSPRISEN ER SOM FØLGER:

HUN HAR UTMERKET DEG I FRIVILLIG ULØNNET ARBEID FOR SITT

NÆRMILJØ OG SINE MEDMENNESKER.

 • HUN ER EN OMSORGSFULL PERSON.

Hun har i flere år stilt opp som frivillig hjemmehjelp – husmor for flere av naboene sine. Noe som har gjort at de har kunnet bo hjemme mye lenger enn ellers.

 • HUN STILLER OPP NÅR NOEN TRENGER HJELP.

Til tross for egen sykdom stiller hun opp når noen trenger hjelp til å passe huset, vanne blomstene eller passe hunden eller katta når de skal reise bort.

 • HUN BETEGNES SOM SNILL, MEN OGSÅ STRENG OG BESTEMT.  
 • HUN HAR OGSÅ HJULPET TIL I FLERE ORGANISASJONER SOM FOR EKSEMPEL BLINDEFORBUNDET.

 

FRIVILLIGHETSPRISEN 2011

RIGMOR ANTONSEN FIKK UTDELT FRIVILLIGHETSPRISEN I ÅR PÅ SELVE FRIVILLIGHETSDAGEN. STYRET I BEIARN FRIVILLIGSENTRAL AVHOLDT SISTE STYREMØTE FØR JUL OG HADDE INVITERT GJESTER TIL OVERREKKELSEN. STYRET I UL VÅRLIV VAR FORSLAGSSTILLERNE OG MØTTE MANN- OG KVINNESTERKE OPP. MUSIKKSKOLEN VED THORE STEEN OG ANDREAS STRAND UNDERHOLDT MED FLOTT GITARSPILL.
RIGMOR VAR BLITT HYRET INN TIL Å SERVERE SIN BERØMMELIGE KJUK OG ANTE INGENTING FØR STYRELEDER LESTE OPP BEGRUNNELSEN:

DU ER:

 • AKTIV I ARBEIDET I UL VÅRLIV ( har vært med siden laget ble startet og sittet i styret i flere år. Du er med å planlegge aktiviteter, stiller opp i komiteer og dugnadsarbeid.)
 • EN PRIMUS MOTOR FOR UNGDOMSLAGETS DELTAKELSE PÅ VILLMARKSDAGAN.
 • HAR ET ”STÅ PÅ HUMØR” SOM ER EN DRIVKRAFT I UNGDOMSLAGET.
 • AKTIVT MEDLEM I MANGE ANDRE LAG OG FORENINGER OGSÅ (her kan nevnes Granli IL, Beiarn Røde Kors, Beiarn Skytterlag, Radio Beiarn, Sanitetsforeningen m.fl.)
 • LETT Å BE OG AV NATUR EI DAME SOM BRUKER AV DIN TID OG POSITIVE ENERGI PÅ ANDRE, BÅDE LAG OG FORENINGER OG ENKELTPERSONER, SOM TRENGER EN HJELPENDE HÅND.

RIGMOR FIKK ET FLOTT VEGGTEPPE LAGET AV GRETE KNUDSEN, DIPLOM OG BLOMSTER.

FRIVILLIGHETSPRISEN 2010

ARNOLD FURUMO FIKK UTDELT PRISEN PÅ SISTE STYREMØTE FØR JUL, 08.12.10
MED INNBUDTE GJESTER OG JULEKVELDS.

BEGRUNNELSE FOR TILDELINGEN:

 • DU ER KJENT FOR Å VÆRE EN MEGET HJELPSOM MANN, BÅDE I NABOLAGET OG I HYTTEOMRÅDET I STIMARKA.   Det gjør deg godt å hjelpe andre og du får dårlig samvittighet når du ikke har mulighet til å hjelpe, har du sagt.  Du låner bort garasjen og bilen hvis noen spør og er behjelpelig med å sage materiale på saga til omtrent alle døgnets tider.  Noen mener du ville lånt bort senga di også hvis du ble spurt – kanskje Birgit ville protestert på det ….. ? Selv om du har passert 80 år stiller du gjerne opp og er med og jager kyr når naboen spør.
 • ”NEI” ER DET VERSTE ORDET DU VET.
 • DU HAR VÆRT FRIVILLIG OG AKTIVT MED I HJELPEKORPSET FRA STARTEN AV. Da Hjelpekorpset ble starta på midten av 70-tallet var du med i styret og på de første kursene.  Siden har Beiarn Hjelpekorps vært et av de mest effektive og mest anerkjente korpsene hos politiet bl.a. for sine dyktige folk, gode lokalkunnskap i fjellet og sin korte utrykningstid.
 • DU VAR EN DYKTIG OG TRYGG BUSSJÅFØR - GODT LIKT OG HJELPSOM OVERFOR PASSASJERENE.  Ikke minst var du godt likt blant skoleungene og foreldrene var trygge for ungene sine når du kjørte.  Også overfor kollegaene var du hjelpsomheten sjøl – du sørget for å holde bussene i orden og at de var varme på morgenen når de andre kom.  Du hadde alltid ei råd når du ble spurt, har vært en ”alt-mulig-mann” og så ikke på klokka – arbeidet ble gjort uansett tid på døgnet!
 • DU HAR VÆRT AKTIVT MED I SCOOTERKLUBBEN, BLANT ANNET PÅ DE PENSJONISTTURENE SOM KLUBBEN HAR ARRANGERT, OG VAR EN POPULÆR SJÅFØR DER OGSÅ.  Du var med i 1977 å starte klubben og har også sittet i styret. Du har til og med æresmedlemskap i klubben!  Du tok også initiativ til å starte ”Snøfor”, landsforbundet for snøscooterklubber, og har gjort en stor innsats for å bedre forholdene for bruken av snøscooter i hele landet.
 • DU VAR AKTIVT MED I SKYTTERLAGET ETTER 2.VERDENSKRIG. Du var både en god skytter og formann i flere år.   Da skytebanen på Høyforsmoen ble flyttet til Lassebrenna på 50-tallet var du en god organisator for dugnadsinnsatsen.   Det ble gjort mye arbeid på frivillig basis som er vanskelig å kopiere i dag og dette var du flink å administrere.

 

Frivillighetsprisen 2009

HUGO NYBAKK FIKK UTDELT FRIVILLIGHETSPRISEN PÅ SISTE STYREMØTE FØR JUL, 07.12.  MED INNBUDTE GJESTER OG JULEKVELDS.

BEGRUNNELSEN FOR TILDELINGEN:

DU HAR UTMERKET DEG I FRIVILLIG ULØNNET ARBEID FOR DITT NÆRMILJØ OG DINE MEDMENNESKER.

 • DU ER EN PERSON SOM ALLTID STILLER DINE EGNE GJØREMÅL TIL SIDE FOR Å KUNNE GI EN HÅNDSTREKNING TIL ANDRE.  (Det kan for øvrig din fru også bekrefte ….. )

Din omtanke og hjelpsomhet overfor andre medmennesker er helt unik.  Er alltid i godt humør, klager aldri, men tenker på de andre først.

 • DU ER EN UVURDELIG STØTTE FOR ELDRE OG ENSLIGE.

Du bryr deg og følger med om det er noen som skulle trenge en håndsstrekning.  Du er snar å spørre om det er noe du kan hjelpe med og fungerer ofte som en ambulerende vaktmester både ute og inne.

 • DU HAR VÆRT FRIVILLIG OG AKTIVT MED I BEIARRADIOEN I ALLE ÅR ETTER AT DU SLUTTA MED DYR I FJØSEN.

Her sitter du i telefonen og tar i mot hilsninger og beskjeder fra kl.9-11, 3 ganger i uka.   Her får du ”prata sjit” med både gamle og unge.  Du er også med på en del av nattsendingene.  Du sier heller ikke nei til å kjøre noen ærend for radioen når det trengs.

 • DU ER EN GOD FORMIDLER BÅDE I ALVOR OG SKJØMT.

Du hjelper mange eldre til å holde kontakten med omverdenen, ved å fortelle nytt og formidle det som skjer til både de som bor i bygda og de som har flyttet.   Hos en god humorist som deg ligger alltid de gode historiene på lur.

FOR DETTE FORTJENER DU Å MOTTA FRIVILLIGHETSPRISEN !

MED VENNLIG HILSEN FRA STYRET I BEIARN NÆRMILJØSENTRAL.

IMG_6388

Bilder fra utdeling av frivillighetspris og julekvelds

Frivillighetsprisen 2008

kåreuglefjellmarittrones

Kåre Uglefjell fikk prisen i 2008

FRIVILLIGHETSSANGEN

Flere nyheter

Sosiale media

2021 © Beiarn frivilligsentral