Ressurser som kan bistå i arbeidet med korona-utbruddet

I samarbeid med Beiarn Kommune lager vi en oversikt over tilgjengelige ressurser som kan bistå i arbeidet med koronautbruddet.

Aldersgruppe: For alle

Som frivillig kan du etter avtale med kommunen bistå med bl.a. følgende:
• Til personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene:
- Innkjøp/distribusjon av mat
- Innkjøp/distribusjon av legemidler
- Tømme søppel
- Transport av varer og personell
- Psykososial oppfølging ved f.eks. jevnlig telefonisk kontakt eller via relevante sosiale medier.
• Ledsage til nødvendig helsehjelp, for eksempel ledsage eldre til fastlege ved behov
• Informasjonsspredning til spesielle grupper som f.eks. innvandrere og eldre
• Barnepass til f.eks foreldre som er helsepersonell
• Evt. evakuering av helseinstitusjoner
• Beredskapsambulanser og hjelp med transport av personell og materiell


Det er særlig viktig at de frivillige
1. ikke bryter smittebarrierer ved karantene/isolering
2. ikke foretar helsefaglige vurderinger i sin bistand/oppfølging av personer i hjemmeisolasjon – eller karantene
3. er tydelig merket som frivillig deltager

Mer info finner du på: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige-organisasjoner?fbclid=IwAR1-MMTuMcKw7-t_5hBPNvQc56zWZjygc9kte2IQh_8CVV27SbU5kiYApds

Sosiale media

2021 © Beiarn frivilligsentral