BEIARN Frivilligsentral

Velkommen til BEIARN Frivilligsentral

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 

Se også mer under "BEHOV AKKURAT NÅ" !

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Beiarn Frivilligsentral

Hva er Beiarn Frivilligsentral ?
Beiarn Frivilligsentral er en ideell forening som eies av lag og foreninger, Beiarn kommune og Beiarn menighet, stiftet 1997. 

Beiarn Frivilligsentral skal: 

  • være kontaktpunkt for og bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats og mennesker som har behov for bistand i hele kommunen.
  • fange opp en ny type frivillighet basert på felles erfaringer, gjensidighet og selvhjelp.
  • finne gode metoder for å koordinere det frivillige arbeidet.
  • være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid.
  • utvikle samarbeidsformer mellom det offentlige og frivillige organsisasjoner
  • organisere og bidra til økt aktivitet innenfor kultur og omsorgsområdet
  • motivere til ansvar for lokalsamfunnet og bygda, og utnytte mulighetene som ligger i egne ressurser.

Ønsker du mer informasjon, eller du ønsker å registrere deg som bruker eller frivillig,
ta kontakt med daglig leder Gudbjørg H.Navjord, som holder til på Trones gamle skole.  Beiarn Frivilligsentral  8114 Tollå  Tlf 75 56 88 99   E-post:beiarnns@online.no  (Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag, fredag 9.00-14.00)

Sosiale media

2021 © Beiarn frivilligsentral