Lag og foreninger i Beiarn

Her finner du en oversikt over lag og foreninger i Beiarn

      *   Beiarelva SA                        Helge Osbak (90166639)
                                                          helgosb@online.no 
                                                          www.beiarelva.no 

 • Beiarforeningen i Bodø       Ruth A. V.  Karlsen (91399145)  IKKE AKTIV

                                                            ruthkar@online.no 

 • Beiarn Beitelag SA              Håkon Høyås  (99477669)

                                                           hakonhoyaas@hotmail.com 

 • Beiarn Bygdekvinnelag       Bjørg Carlsen  (40406755)

                                                     b.carlsen@live.no 

 • Beiarn Bygdetun                    Nordlandsmuseet (75503510/95854122)    

                                                      www.nordlandsmuseet.no

 • Beiarn Bygdetunlag                Ivar Sæther (75568857/90064402)

                                                        ia-saeth@online.no

 • Beiarn Demensforening     Gudbjørg H. Navjord (41408559) gudna@online.no

 • Beiarn Eldreråd                      Arne Larsen  (75569550) larsen.a@online.no 

 • Beiarn Folkeakademi             Beiarn Frivilligsentral (75568899)

                                                   Leder: Laila Gabrielsen (41339631)

                                                   laila@gabrielsen.no

                                                   www.folkeakademiet.no

 • Beiarn Frivilligsentral              Dgl.leder: Gudbjørg H. Navjord (75568899)

                                                   beiarnns@online.no

                                                   www.beiarn.frivilligsentral.no

                                                   Leder: Marit Trones (99252016)

                                                   marit.trones@beiarvekst.no

 • Beiarn Grotteklubb             Vilde Aspmo Laukslett  (47823845)

                                                   vildelaukslett@hotmail.com

                                                   www.beiarngrotteklubb.net

 • Beiarn Handel og Kontor       
 • Beiarn Historielag                  Frigg Ottar Os  (99278256)

                                                   friggottaro@gmail.com

                                                   www.historielag.beiar.net

 • Beiarn Husflidslag                Ann Rigmor Navjord (90922761)                                                                                            anrigmor@online.no 
 • Beiarn Idrettsråd                 Espen Karlsen (47768340)   esp_ka2@hotmail.com  
 • Beiarn Jeger- og Fiskerforening   Stein Ove Johannnessen  (91622009)

                                                   soj@statskog.no

 • Beiarn Landbrukslag             Ketil Christoffersen (41629319)  ket-ch@online.no 
 •  Beiarn Mannskor                   Ketil Christoffersen (41629319) ket-ch@online.no                                                          
 • Beiarn Menighetsråd              Bjørg Carlsen (40406755)

                                                   b.carlsen@live.no

                                                   www.kirken.beiarn.no

 • Beiarn Næringsforum            Morten Stolpen (48031187) Nestleder                    www.beiarnf.no 
 • Beiarn Musikkråd/Kulturråd    Beiarn Kommune v/kulturavd.              
 • Beiarn og Skjerstad Bonde- og Småbrukarlag   Anne-Grete Kvikstad
 • Beiarn Pensjonistforening       Helge Osbak  (90166639) helgosb@online.no 
 • Beiarn Pistolklubb                  Jan Helge Einan    IKKE AKTIV

                                                   jahei@online.no

                                                   www.beiarnpistolklubb.net

 • Beiarn Revmatikerforening     Lillian Osbak (75569542)

                                                   helgosb@online.no        

 • Beiarn Røde Kors Hjelpekorps   Ørjan Kristensen (97653657)

                                                              orjankr@hotmail.com 

                                                 http://rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/Nordland_Rode/lf/beiarn/Hjelpekorpset/   

 • Beiarn Sau- og Geitalslag       Ole Hemminghytt ( 41606994)

                                                        ol-hemm@online.no

 • Beiarn Skogeierlag                 Audgar Carlsen (41214789)   b.carlsen@live.no     
 • Beiarn Skytterlag                   Rune Jørgensen (75568149)

                                                   beiarn@skytterlag.no

                                                   www.dfs.no/beiarn/

 • Beiarn Snøscooterklubb         Ronny Vollan (94198122)

                                                   rkvollan@live.no

                                                         www.beiarnsnoscooterklubb.com

 • Beiarn Turlag                         Stein Ove Johannessen (91622009)

                                                  soj@statskog.no 

                                                   http://www.bot.no/index.php?fo_id=541

 • Beiarn Ungdomsklubb           Beiarn Kommune (75569000)
 • Beiarradioen                         Maylen Tubez Solhaug  (95000917/75568330)          tubez80@hotmail.com 
 • Damekoret Korinteran           Laila Gabrielsen  (41339631)

                                                  laila.gabrielsen@gmail.com
*  Den Norske Lægeforening     Hege A. Jørgensen  (95070978)  hege-kristin.aune.jorgensen@beiarn.nhn.no 

 • Eggesvik Grendehusforening   Hildegunn Olafsen (75523503)
 • Fagforbundet avd. 517 Beiarn   Ingrid Watne Carlsen  (91164398)

                                                  fagborbundet.beiarn@gmail.com

 • Familiekoret               Ingrid K. Larsen  (91537496)

                                                       ing-k-la@online.no 

 • Grunneierlag i Beiarn:
 • Arstad/Dokmo                      Terje D. Nilsen (95449756)

                                                   tdnilsen@online.no

 • Eiterjord                                Frank Hansen (91740367)

                                                   far-hans@online.no

 • Førnes                                   Ketil Laukslett  (91364941)  klauksl@online.no 
 • Haugmo/Israelsbakk              Frank Trones (75569705/48258301)

                                                   trones.frank@gmail.com 

                                                   www.beiarlaks.no

 • Kvæl                                     Marit Nybakk (91518406)

                                                   m-heny@online.no 

 • Larsos                                  Arne Martin Dyrnes (95153196)

                                                   amdyrnes@gmail.com 

 • Moldjord                               Tore Berntsen  (99488034)

                                                   berntse5@online.no

 • Molid                                    Thomas Johansen (41446213)

                                                   moligutten@hotmail.no

 • Navjord                                Gudbjørg H. Navjord (75568252)

                                                   gudna@online.no

 • Nes                                       Arnulf Ness   (41687686)     

                                                  arnfness@online.no 

                                                   http://beiar.net/nesgrunneierlag.htm

 • Os                                         Jan Helge Einan (97724927)

                                                   jahei@online.no 

                                                   www.osgrunneierlag.no

 • Osbakk                                  Helge Osbak  (90166639) helgosb@live.no 
 • Savjord                                 Arvid Savjord (75569618)

                                                   asavjord@hotmail.com

 • Selfors                                   Anne Maren Wasmuth (48092659)

                                                  anne.maren.wasmuth@beiarn.kommune.no 

 • Soløy                                    Otto John Navjord  (97061192)

                                                  ottojohn@online.no  

 • Storjord                                Robert Brendmo (91764485)

                                                   brendm-@hotmail.com 

                                                   www.storjordgrunneierlag.com

 • Statskog og Egil Tollånes       Egil Tollånes (91150633)

                                                   egil.tollanes@gmail.com

 • Strand                                   Ronny Pettersen (41628058)

                                                   ron-pe4@online.no

                                                   www.strandlaks.no

 •  Sørbygda                             Andre Kristoffersen (41639765)  andrek2@online.no

                                                   www.sorbygda.no

 • Tollåga                                  Bernt Kristiansen (41146893) berntmartin.kristiansen@gmail.com 
 • Trones                                   Egil Larsen (91313554)

                                                   eg-ml@online.no 

                                                   www.tronesgrunneierlag.no

 • Tvervik                                  Oddvar Nyvold (75568256/90069475)

                                                   oddvarnyvold@gmail.com

 • Vold                                      Odd Vebjørn Vold (97584700)

                                                   vebjvold@online.no

 • Granli IL                                Merete Leiråmo (75569963)

                                                   mere-lei@outlook.com

 • Gråtådal Sanitetsforening      Heidi Kristiansen (99253872)
 • Hauan Velforening                 Knut Klausen Rønnåbakk (47252074)       roennaab@online.no
 • Holmen Velforening               Ingrid Watne Carlsen (91164398) i_carlsen@hotmail.com
 • Hornmusikkforeningen Tempo   Marit Nybakk (91518406) marit.nybakk@saltdal.kommune.no 
 • Kobbåvatn Utmarkslag         Tore Berntsen  (99488034)
 • Larsos Grendelag                   Bodil Johannessen (75569608)
 • Larsos Sanitetsforening       Ellinor Larsos (90532202)  ellinor.larsos@gmail.com
 • Leiråmo Fellesseter               Andre Kristoffersen   (41639765)
 • Lokalutvalget for Evjen         Trond Johansen(99553547)
 • Løssiheimen Velforening      Øystein Solhaug (75569546)
 • Nedre Beiarn Idrettslag         Espen Karlsen (46768340)

                                                        esp_ka2@hotmail.com      www.nedrebeiarnil.no

 • Politiske Parti i Beiarn:
 • Beiarn Arbeiderparti              Håkon Sæther (48147308)
 • Beiarn Bygdeliste                  Gudbjørg H. Navjord (41408559)
 • Beiarn Senterparti                 Monika Sande (75568187)

 

 • Salten Landbruksrådgivning  Anne Marit Isachsen (75531505)

                                                   salten@lfr.no

 • Salten Pitesamiske Forening  Stig Morten Kristensen (48238197) stig09morten@msn.com
 • Skolenes Landsforbund         Håkon Sæther (48147308)  haakon.saether@oppvekst.beiarn.no 
 • Stiftelsen Douddara Ràfe     Boks 14, 8118 Moldjord                                          Dgl.leder: Stig Morten Kristensen (75568115) stig09morten@msn.com 
 • Stormfjell IL                          Morten Hammer (99263713)

                                                   morten.hammer@online.no 

                                                         www.stormfjell.no 

 • Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS)  Beiarn Frivilligsentral (75568899) beiarnns@online.no   www.naeringogsamfunn.no
 • Sykepleierforbundet              Bente Hansen   (41221298)  bentevhansen@hotmail.com
 • Tirsdagsklubben                    Charles Utheim  (46683153)
 • Tollå Sanitetsforening          (nedlagt)
 • Tvervik Velforening               Else Eggesvik (75568224)
 • UL Enighet                              Linn Marita Ingvaldsen  (48216924)

                                                       linn_ingvaldsen@outlook.com

 • UL Vårliv                                  Linn Anette Gundersen (45280259)

                                                       linn_a150@hotmail.com   

 • Utdanningsforbundet              Randi Aspmo (95809463)  post@beiarn.utdanningsforbundet.no 
 • Ytre Beiarn Velforening           Roger Nordland (48997561)                                                                                 roger.nordland@gmail.com 

                                                         post@ytre-beiarn.net

                                                   www.ytre-beiarn.net

 • Øvre Tollådal/Ramskjell Turlag   Rudolf Ingvaldsen (99437415)

Sosiale media

2021 © Beiarn frivilligsentral